FAQ

WAT IS 360 GRADEN FEEDBACK?

De 360 graden feedback methode is een proces van gestructureerd verzamelen, verwerken en bespreken van feedback vanuit meerdere perspectieven ten behoeve van het verbeteren en beoordelen van leidinggevenden, teamleden en teams als geheel.

WAT IS INTERVISIE?

Bij intervisie vindt er georganiseerd overleg plaats tussen collega’s op basis van kennis en ervaringen met als doel het functioneren van elkaar te verbeteren.

WAT ZIJN COMPETENTIES NU PRECIES?

Competenties zijn de specifieke kenmerken en gedragingen die een werknemer in een bepaalde functierol moet vertonen om de relevante functietaken naar behoren uit te kunnen oefenen.

WAT WORDT ER MET COACHEN BEDOELD?

Bij coachen word door middel van het ontwikkelen van kennis, competenties en talenten het bereiken van persoonlijke doelen gestimuleerd.