AANVULLENDE DIENSTEN

Mocht je of je organisatie aanvullende ondersteuning nodig hebben, zoals organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, coaching of interimmangement dan is M13 personeelsmanagement graag je professionele partner. Enkele voorbeelden uit het portfolio van M13:

STRATEGISCH HRM

  • Zakelijke dienstverlening, diverse organisaties opzetten personeelsbeleid (ontwerpsector, gerechtsdeurwaarders, multimedia, advocatuur) Opzetten HRM beleid, HRM handboek, functieprofielen met TVB, beoordelingsmethodiek, arbeidsvoorwaarden- en beloningsbeleid.
  • Projectleider van functiewaarderingsproces in een VVT organisatie (Verpleging Verzorging Thuiszorg), in diverse huisartsenorganisaties en KvK.  Projectmanager, opzet en control projectplan. Expert, kennis van diverse functiewaarderingsmethodieken, opzetten profielen met functie-eisen en competenties. Overleg OR en klankbordgroep.
  • Sluiting van een bedrijf. Overleg vakbonden en OR, traject CWI, begeleiding personeel in ontslag.
  • Verandermanagement in internationale houtbranche binnen een team van organisatieadvies, financiële- en commerciële kennis. Organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, functieprofielen, beloning, extern lid functiewaarderingcommissie. Organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, functieprofielen, beloning, extern lid functiewaardering Commissie.

TALENTONTWIKKELING

  • Diverse coaching voor ondernemers, leidinggevenden en professionals in verschillende vakgebieden.

INTERIM

  • In grote thuiszorgorganisatie leidinggeven aan personeelsdienst van 10 fte, personeelsadviseurs, opleidingsadviseurs en personeelsadministratie. Het brengen van rust na een turbulente periode met een disfunctionerend hoofd. Weg vrij maken voor een nieuwe functionaris. Adviseur van bestuurder in OR zaken.
  • Manager van commerciële zorg BV in huisartsenwereld. Pionieren in productontwikkeling en accountmanagement. Werkprocessen structureren, managen van personeel. Verantwoording aan directeur en RvT (financieel).

ONDERNEMERSCHAP

  • Oprichting van ondernemers sociëteit Twentse VOS.
  • Conceptontwikkeling en opstart van Businessclub TwentseWelle van muesum TwentseWelle.